Det 40. nordiske juristmøte ble avholdt i Oslo 21.-22. august 2014.

Det faglige programmet inneholdt temaer fra mange forskjellige rettsområder, og spant fra privatrettslige disipliner som erstatningsrett, arbeidsrett, advokatrett og familierett på det ene siden til offentligrettslige disipliner som forvaltningsrett, prosessrett og strafferett på den annen side. Møtet begynte med et plenumsforedrag om grunnlovens funksjon i de nordiske land og ble avsluttet med en paneldebatt om åpenhet og trygghet i Norden etter erfaringene med terrorhandlinger.

De nordiske juristmøtene er den fremste møteplassen for Nordens jurister fra alle deler av den juridiske profesjon. Deltakerne kom fra alle de forskjellige juristprofesjonene, herunder dommere, advokater, påtalejurister, ansatte i offentlig forvaltning, næringslivsjurister og rettsforskere.

Det sosiale programmet inneholdt blant annet mottakelse i Oslo rådhus, private middager, ungdomsfest, før det hele ble avsluttes med bankett på Oslo Plaza.

njm_pdf