Den svenska lokalstyrelsen består av följande personer.

Lagmannen Stefan Strömberg, ordförande
Chefsrådmannen Erik Brattgård
Departementsrådet Johan Danelius
Professorn Ulrik von Essen
Justitierådet Henrik Jermsten
Chefsrådmannen Camilla Olsson
Generalsekreteraren Anne Ramberg
Professorn Mårten Schultz
Biträdande riksåklagaren Kerstin Skarp
Chefsjuristen Hans Wibom

Styrelsens sekreterare: Kanslirådet Kerstin Bynander