Den norske lokalforeningen for De nordiske juristmøter har for treårsperioden frem mot høsten 2014 følgende valgkomite:

Høyesterettsdommer Kristin Normann, Norges Høyesterett
Spesialrådgiver Morten Ruud, Justis- og beredskapsdepartementet
Generalsekretær Merete Smith, Den norske advokatforening