De nasjonale lokalstyrene velges for tre år på et særskilt valgmøte under De nordiske juristmøter. Den norske lokalforeningen for De nordiske juristmøter har for treårsperioden frem mot høsten 2014 følgende styre:

Professor Inge Lorange Backer, Universitetet i Oslo (leder)

Førsteamanuensis Herman Bruserud, Universitetet i Oslo
Politiadvokat Aina Mee Ertzeid, Økokrim
Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger, Sivilombudsmannen
Juridisk direktør Hans Henrik Klouman, Statoil ASA
Konstituert lagdommer Kine E. Steinsvik, Borgarting lagmannsrett
Avdelingsdirektør Arnulf Tverberg, Justis- og beredskapsdepartementet
Advokat Are Stenvik, Advokatfirmaet BAHR DA
Advokat Tine Engstrøm Wærsten, Advokatfirmaet Selmer DA
Høyesterettsdommer Toril M. Øie, Norges Høyesterett
Professor Ragna Aarli, Universitetet i Bergen

Professor Hans Fredrik Marthinussen, Universitetet i Bergen (observatør)

Styret har følgende sekretærer:

Førsteamanuensis Herman Bruserud, Universitetet i Oslo (sekretær)

Nestleder Tron Løkken Sundet, Arbeidsretten (assisterende sekretær)

 

Kontaktinformasjon:

Styrets leder

Professor Inge Lorange Backer

Institutt for offentlig rett
Postboks 6706 St. Olavs plass 5
0130 Oslo

Telefon: 22 85 96 46
E-post: i.l.backer@jus.uio.no

 

Styrets sekretær

Førsteamanuensis Herman Bruserud

Institutt for privatrett
Postboks 6706 St. Olavs plass 5
0130 Oslo

Telefon: 22 85 97 05
Mobiltelefon: 932 47 458
E-post: herman.bruserud@jus.uio.no

 

Styrets assisterende sekretær

Nestleder Tron Løkken Sundet

Arbeidsretten
Postboks 8015 Dep.
0030 Oslo

Telefon: 22 10 01 40
E-post: tron.sundet@arbeidsretten.no