De nasjonale lokalstyrene velges for tre år på et særskilt valgmøte under De nordiske juristmøter. Den norske lokalforeningen for De nordiske juristmøter har for perioden frem mot høsten 2022 følgende styre:

Førsteamanuensis Herman Bruserud, Universitetet i Oslo (leder)

Tingrettsdommer Aina Mee Ertzeid, Oslo tingrett
Høyesterettsdommer Aage Thor Falkanger, Norges Høyesterett
Seniorrådgiver Hans Henrik Klouman, Equinor ASA
Professor Hans Fredrik Marthinussen, Universitetet i Bergen
Høyesterettsdommer Wilhelm Mathesson, Norges Høyesterett
Høyesterettsdommer Kine E. Steinsvik, Norges Høyesterett
Avdelingsdirektør Arnulf Tverberg, Justis- og beredskapsdepartementet
Advokat Are Stenvik, Advokatfirmaet BAHR DA
Professor Ragna Aarli, Universitetet i Bergen

Professor Birgitte Hagland, Universitetet i Oslo (varamedlem)

 

Styret har følgende assisterende sekretær:

Nestleder Tron Løkken Sundet, Arbeidsretten

 

Kontaktinformasjon:

Styrets leder

Førsteamanuensis Herman Bruserud

Institutt for privatrett
Postboks 6706 St. Olavs plass 5
0130 Oslo

Telefon: 932 47 458
E-post: herman.bruserud@jus.uio.no

 

Styrets sekretær

Dommerfullmektig Victoria Steen Svendsen

Ringerike, Asker og Bærum tingrett
Postboks 578
1302 SANDVIKA

Telefon: 924 18 035
E-post: Victoria.Steen.Svendsen@domstol.no

 

Styrets assisterende sekretær

Nestleder Tron Løkken Sundet

Arbeidsretten
Postboks 8015 Dep.
0030 Oslo

Telefon: 22 10 01 40
E-post: tron.sundet@arbeidsretten.no