De nordiske juristmøter har en norsk lokalavdeling. På samme måte finnes det lokalavdelinger i de andre nordiske landene. Den norske lokalavdelingen har et styre som velges for tre år om gangen. Den nærmere sammensetning av styret, og kontaktinformasjon, finnes her.

Det neste juristmøte finner sted i Reykjavik 18.-19. august 2022, hvor det påregnes over 1.000 deltakere fra hele Norden.

Nærmere informasjon om møtet finnes her