Styrelserna för de nationella lokalavdelningarna väljs för en period på tre år på ett särskilt valmöte under De nordiska juristmötena. Den finska lokalavdelningens styrelse fram till hösten 2020 ser ut såhär:

marknadsrättsdomare Anne Ekblom-Wörlund (ordförande)

justitierådet Tuomo Antila
advokat Anders Byglin
lagstiftningsråd Janina Groop-Bondestam
biträdande professor Suvianna Hakaletho
executive director Mårten Janson
professor Pia Letto-Vanamo
advokat Anna-Karin Mickwitz
justitierådet Anne E. Niemi
biträdande professor Janne Salminen

 

Kontaktinformation

Styrelsens ordförande:

Marknadsrättsdomare Anne Ekblom-Wörlund
Marknaddomstolen
Banbyggarvägen 5,
00520 Helsingfors

 

Telefon: 029 56 43300 (växel)
e-post: anne.ekblom-worlund@oikeus.fi

Styrelsens sekreterare:

advokat Anna-Karin Mickwitz
Advokatbyrå Castrén & Snellman Ab
PB 233
00131 Helsingfors

Telefon: +358 20 7765 373 (direkt)
e-post: anna-karin.mickwitz@castren.fi

Paikallisosastojen hallitukset valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan Pohjoismaisen lakimieskokouksen aikana pidettävässä erillisessä kokouksessa. Suomen paikallisosaston hallituksen kokoonpano syksyyn 2014 saakka on seuraava:

hallintoneuvos Matti Pellonpää (puheenjohtaja)

asianajaja Anders Bygglin
markkinaoikeustuomari Anne Ekblom-Wörlund (viceordförande)
lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam
oikeustieteen kandidaatti Mårten Janson
presidentti Pauliine Koskelo
professori Anne Kumpulainen
professori Pia Letto-Vanamo
asianajaja Anna-Karin Mickwitz
professori Johanna Niemi

Yhteystiedot

Hallituksen puheenjohtaja:

hallintoneuvos Matti Pellonpää
korkein hallinto-oikeus
PL 180
00131 Helsinki

Puhelin: +358 29 56 40200 (vaihde)
Sähköposti: matti.pellonpaa@oikeus.fi

hallituksen sihteeri:

asianajaja Anna-Karin Mickwitz

Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy
PL 233
00131 Helsinki

Puhelin: +358 20 7765 373 (suora)
Sähköposti: anna-karin.mickwitz@castren.fi