Den danske lokalstyrelse uddeler i forbindelse med hvert juristmøde et antal rejsestipendier til yngre jurister.

Nærmere oplysning om ansøgningsfrist m.v. til det kommende juristmøde i Reykjavik 20. – 21. august 2020 offentliggøres senere.