Den danske lokalstyrelse uddeler i forbindelse med hvert juristmøde et antal rejsestipendier til yngre jurister.

Nærmere oplysning om ansøgningsfrist m.v. til det kommende juristmøde i Helsingfors 24. – 25. august 2017 offentliggøres senere.