Den danske lokalafdeling af De nordiske Juristmøder er organiseret som en forening. Afdelingen, som har ca. 300 medlemmer, ledes af en lokalstyrelse.

Lokalstyrelsen vælges for 3 år ad gangen på et valgmøde, der afholdes i forbindelse med hvert nordisk juristmøde. I forbindelse med juristmødet i Oslo i august 2014 blev følgende indvalgt i den danske lokalstyrelse:

Advokat Pernille Backhausen
Departementschef Barbara Bertelsen
Direktør, dr. jur. Jonas Christoffersen (formand/ordförende)
Professor Torsten Iversen
Adjunkt, ph.d., Johan Tufte-Kristensen (sekretær)
Advokat René Offersen (kasserer)
Højesteretspræsident Thomas Rørdam
Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen
Byretspræsident Susanne Skotte Wied
Landsdommer Dorthe Wiisbye