Den danske lokalafdeling af De nordiske Juristmøder er organiseret som en forening. Afdelingen, som har ca. 300 medlemmer, ledes af en lokalstyrelse.

Lokalstyrelsen vælges for 3 år ad gangen på et valgmøde, der afholdes i forbindelse med hvert nordisk juristmøde. I forbindelse med juristmødet i Oslo i august 2014 blev følgende indvalgt i den danske lokalstyrelse:

Professor, dr. jur. Mads Bryde Andersen (formand)
Departementschef Anne Kristine Axelsson
Direktør, dr. jur. Jonas Christoffersen
Advokat Tove Dahl (kasserer)
Professor Torsten Iversen
Advokat Mette Klingsten
Advokat Rene Offersen
Højesteretspræsident Poul Søgaard
Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen
Landsdommer Dorthe Wiisbye

Som sekretær for den danske lokalstyrelse fungerer kst. landsdommer Susanne Skotte Wied.