De Nordiske Juristmøter

De nordiske juristmøter har blitt avholdt i de nordiske hovedstedene i over 140 år – første gang i 1872, og er en bredt anlagt, faglig og sosial møteplass for jurister. Det sist avholdte juristmøtet var i Stockholm i august 2011. Her var det over 1100 deltakere fra hele Norden.

Neste nordiske juristmøte avholdes i Helsingfors 24.-25. august 2017. Det sist arrangerte nordiske juristmøte, det 40. i rekken, ble avholdt i Oslo 21.-22. august 2014.

De nordiske juristmøter har lokalavdelinger i hvert av de nordiske landene. Hvert styre velges for tre år om gangen. Den nærmere sammensetning av styrene, og kontaktinformasjon, finnes under fanene for hvert av de nordiske landene.

De nordiske juristmøders bakgrunn og historie er fortalt av Henrik Tamm i boken De nordiske Juristmøder 1872-1972.